Általános szerződési feltételek

Adataink:

Natur Patika Kft

www.naturpatika.hu online webáruház

Székhely és levelezési cím: 9400 Sopron, Várkerület 13.

info@naturpatika.hu

+36 20 802 7113

Nyilvántartásba vevő szerv: Sopron, Megyei jogú város jegyzője

Cégjegyzékszám: 08-09-002834,

Adószám: 11122685-1-08,

Csomagküldő, internetes kereskedelmi engedély nyilvántartási szám: 7654

Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-79413/2014

Szerződés nyelve: magyar

Tárhelyszolgáltató: https://tarhelymost.eu/ székhelye 2400 Dunaújváros, Szórád Márton út 19. fsz. Email címe: info@tarhelymost.eu.

Alapvető rendelkezések

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat

értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

A megjelenített termékek online vásárolhatók meg. A termékek tartalmazzák a csomagolási díjat és az Áfát. Nem tartalmazzák a házhozszállítási díjat.

 

A www.naturpatika.hu online webáruházban részletesen feltüntetjük a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenítünk meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek. Akciós ár bevezetése esetén egyértelműen feltüntetjük az akció időtartamát, az eredeti és az akciós árat.

 1. MIT KELL TUDNI A RENDELÉSRŐL ÉS A KISZÁLLÍTÁSRÓL?

 

A szolgáltatás igénybevétele, szerződéskötés

Szolgáltatás használatának megkezdésével Ön elfogadja az alábbi, Általános Szerződési Feltételeket.

Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.

Rendelés menete

 1. Rendelni e-mailben, az info@naturpatika.hu címen, vagy a naturpatika.hu weboldalon keresztül lehet.

Az elektronikus úton leadott megrendelés előzetes, vagy a rendelés leadásakor történő regisztrációhoz kötött, azzal, hogy a rendelés leadása előtt Önnek lehetősége van az előzetes regisztrációkor megadott adatok módosítására. A rendelésekkel kapcsolatos tájékoztatásokat elektronikus úton küldjük el Önnek.

 1. A termék(ek)kosárba tételét követően átvételi és fizetési mód (átvétel módja/fizetés módja) választandó.
 2. Adatbeviteli hibák kijavítására lehetőség van (plusz termék, termék törlés, ár ellenőrzése kapcsán is)
 3. Az „Adatok mentése és “Fizetés / Megrendelés”” gomb megnyomása fizetési kötelezettséggel járó megrendelés.
 4. Azonnali automatikus vásárlási értesítő formájában visszaigazolást küldünk Önnek.

A vásárlási értesítő minden esetben tartalmazza a szállítási adatokat és a rendelt termékeket az ár és darabszám feltüntetésével.

Amennyiben e visszaigazolás az Ön megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül Önhöz nem érkezik meg, az igénybe vevő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól.

A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a szolgáltatóhoz, illetve az igénybe vevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. A fenti szabályoktól eltérhetnek a felek, ha ebben megállapodnak.

A szerződés nyelve a magyar, a megadott árak forintban értendők, az Áfa-t tartalmazzák.

A megrendelt termékeket 2-5 munkanapon belül szállítjuk le, fenntartva, hogy a teljesítésre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.”) 6:220.§ (1) bekezdése értelmében 30 nap áll rendelkezésünkre. Előfordulhat, hogy egy előre nem látható, vis major esetén csak késve, vagy egyáltalán nem tudjuk az Ön rendelését teljesíteni. Ebben az esetben erről haladéktalanul tájékoztatást küldünk Önnek és az esetlegesen interneten előre kifizetett ellenértéket visszautaljuk, a tájékoztatást követően legkésőbb 14 napon belül. A visszautalással kapcsolatban Önt többletköltség nem terheli.

HOGYAN TÖRTÉNIK A SZÁLLÍTÁS?

Magyarországi címre történő szállítás lehetőségei:

 1. Postai szállítás, 1 db könyv esetén, kizárólag előre fizetést követően
 2. GLS
 3. MPL postai csomag szolgáltató

Ausztriai szállítási címre:

Österreichische Post-tal szállíttatunk, előre fizetés, vagy utánvétel választható.

Más országokba történő szállítás esetén egyeztessen velünk.

A VEVŐT MEGILLETŐ ELÁLLÁSI JOG

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban „Korm. rendelet”) értelmében a Vevő indoklás nélkül elállhat a vásárlástól a kézhezvételtől (termék átvételétől) számított 14 napon belül. Írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 napon belül. A kézhezvétel (termék átvételének) időpontja házhoz szállítás esetében a futártól történő átvétel időpontja, azzal, hogy

 • több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,
 • több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,

a Vevő vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napja az irányadó.

A vásárló elállási jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján, illetőleg a Korm. rendelet 2. számú mellékletében található nyilatkozat-minta felhasználásával gyakorolhatja, az alábbiak szerint:

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett:  Natur Patika Kft

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt

A Vevő elállási jogát a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja.

Elállás esetén a Vevő köteles a terméket saját költségén a Szolgáltató székhelyére visszajuttatni, melyet követően a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb a termék(ek) visszaérkezésétől számított 14 napon belül visszatéríti a visszaküldött termék(ek) vételárát ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is.

Szállítási díjat a teljes rendeléstől való elállás esetén térítünk vissza. Elállás esetén a Vevőt kizárólag a termék visszaküldésének költsége terheli, azzal, hogy amennyiben a Vevő nem a legkevésbé költséges, szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozást választja, úgy az ebből adódó többletköltséget a Szolgáltató nem téríti meg. A termék(ek) vételárát és a szállítási költséget a Szállítónak csak akkor áll módjában visszatéríteni, ha a Vevő a terméke(ke)t visszaszolgáltatta vagy kétséget kizáróan igazolta, hogy az(oka)t az elállási szándék bejelentésétől számított 14 napon belül visszaküldte.

Utánvéttel visszaküldött csomagok átvételére nincs lehetőségünk.

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal azonos fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha a Vevő más fizetési mód alkalmazásához kifejezett belegyezését adta. Más visszatérítési mód alkalmazása esetén a Vevőt semmilyen többletköltség nem terheli.

A Vevő elállási jogát nem gyakorolhatja a Korm. rendelet 29. §-ában foglaltak esetén, így különösen, de nem kizárólag

 • romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
 • olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

HOVA FORDULHAT, HA KÉRDÉSE, KÉRÉSE VAN?

Az info@naturpatika.hu mail címen veheti fel velünk a kapcsolatot. Panasz esetén, kérjük, töltse ki az alábbi bejelentőt:

Vevői panasz minta

 ___________________ rendelési számon _______________________________ __________________________________________________________________________________ megnevezésű termék (a továbbiakban: ”Termék”) tárgyában szerződést kötöttem a Natur Patika Kft-vel. A Terméket  ____. napján átvettem.. __________________ ____. napján a Terméknek az alábbi hibáját / hiányosságát észleltem: __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________(a továbbiakban: ”Vevői panasz”).

A Termék fenti hibája miatt a kellékszavatossági / jótállási jogommal (megfelelőt jelölni, vagy a nem kívánt részt törölni szükséges) kívánok élni a Natur Patika Kft-vel szemben. Az általam fent kiválasztott jogosultság keretén belül az alábbi igénnyel kívánok a Natur Patika Kft-vel hez fordulni. Kérem a Natur Patika Kft-vel t, hogy szíveskedjen:

 a Termék hibáját kijavítani / a Terméket kicserélni (megfelelőt jelölni, vagy a nem kívánt részt törölni szükséges) ___________________________.

Bejelentése alapján jegyzőkönyvet veszünk fel, melynek másolatát haladéktalanul az Ön rendelkezésére bocsátjuk.  A panaszt a bejelentést követő 48, azaz negyvennyolc órán belül vizsgáljuk ki és a vizsgálat eredményéről a bejelentéssel egyező módon értesítjük Önt. A 48 óra számításánál kizárólag a munkanapok számítanak.

Olyan fogyasztói jogviták esetén, ahol a Felek nem találnak megoldást, Ön a békéltető testület eljárását kezdeményezheti, kérelmét Ön a lakhelye, vagy tartózkodási helye szerinti illetékes Békéltető Testülethez nyújthatja be. A Szolgáltató székhelye szerinti békéltető testülete:

Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület

Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

Telefon: 06-96-520-217

email: bekeltetotestulet@gymskik.hu

Ön jogosult továbbá a felmerült jogvitája esetében a lakóhelye szerinti járási hivatalhoz is fordulni.  http://jarasinfo.gov.hu/